0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
Bir tarafta Bahçelievler Mah. 320 Sk. No:3/B Gazi Teknoplaza Binası C Blok No: C105 Gölbaşı/ANKARA adresinde mukim G-SOFT Yazılım Mühendislik Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. (kısaca ÜRETİCİ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………… adresinde mukim ………………………….. (kısaca ÇÖZÜM ORTAĞI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşme ÜRETİCİ ve ÇÖZÜM ORTAĞI arasında TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi Yazılımı’nın pazarlanması ile ilgili işbirliğini ve satış yetkisinin ÇÖZÜM ORTAĞI’na verilmesini ifade eder.
MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER
3.1 ÜRETİCİ, TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi Yazılımı’nın üretimi, bakımı, kalite özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. ÜRETİCİ bu konuda ÇÖZÜM ORTAĞI için tedarikçi konumunda olacaktır.
3.2 Bu çerçevede ÜRETİCİ, söz konusu ürünle ilgili etkin bir biçimde araştırma/geliştirme ve sektör koşullarına uygun kalite özelliklerinin korunması konusunda gerekli özveriyi gösterecektir.
3.3 ÇÖZÜM ORTAĞI, TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi Yazılımını yurt içi ve yurt dışında satmaya yetkilidir. ÇÖZÜM ORTAĞI satışları doğrudan yapabileceği gibi, bu sözleşmeye dayanarak kendi alt bayi sistemini kurabilir, bayilerine satış yetkisi verebilir.
3.4 ÇÖZÜM ORTAĞI, ürünün tanıtımı, pazarlanması, satışların gerçekleştirilmesi için gerekli özveriyi gösterecek ve pazarlama için ihtiyaç duyulan unsurları temin edecektir.
3.5 ÇÖZÜM ORTAĞI, her bir müşteri için gerekli ürün lisansını ÜRETİCİ’den belirli bir indirim oranı ile satın alıp https://www.trustee.com.tr adresinde yayınlanan liste fiyatları üzerinden kendi indirim oranı ile pazarlayacaktır.
3.6 Bu sözleşme ÜRETİCİ ve ÇÖZÜM ORTAĞI’nın farklı kanallardan ürün satışını ve farklı çözüm ortakları ile olan işbirliğini engellemez.
3.7 ÜRETİCİ pazarlama faaliyetlerinin düzenli biçimde yürütülebilmesi için gerekli rezervasyon sistemini sağlayacaktır. Bu çerçevede ÇÖZÜM ORTAĞI tarafından iletilen bildirimlerin her biri kayıt altına alınıp rezervasyon (proje) numarası verilecek ve proje süreci https://www.trustee.com.tr adresinde yayınlanan süreç dokümanları ve sözleşme formları ile yürütülecektir.
3.8 Rezervasyon işlemi bir müşteriye belirli bir zaman diliminde sadece ÇÖZÜM ORTAĞI tarafından teklif verilmesini garantiler. Satış görüşmeleri için rezervasyon süresi 1 aydır.
3.9 ÇÖZÜM ORTAĞI, gerçekleştirmiş olduğu bir satışın bir yıl sonraki bakım sözleşmesini de aynı/benzer koşullarda ÜRETİCİ ve müşteri tarafı ile yenilemek konusunda rüçhaniyet/öncelik hakkına sahiptir. ÇÖZÜM ORTAĞI bir önceki garanti veya bakım döneminin sonuçlanmasından itibaren 1 ay içerisinde bakım sözleşmesini yenilemelidir.
3.10 Rezervasyon süreleri ÜRETİCİ ve ÇÖZÜM ORTAĞI’nın karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilir.
3.11 TRUSTEE ürünü sektöre özel ihtiyaçları karşılamaya yönelik paketler geliştirmeye uygun bir yapıdadır ve kendi içerisinde de hazır paketleri bulundurmaktadır. ÇÖZÜM ORTAĞI, üründe var olan şablon ve iş akış tasarım modüllerini kullanarak yeni Sektör Paketleri geliştirebilir ve bu paketleri kendi istediği fiyatlardan satışa sunabilir. İşbu sözleşmeye uygun olarak ÇÖZÜM ORTAĞI [……………] alanlarında çalışmalar yapacağını beyan etmiştir.
MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH
4.1 Sözlesmenin süresi 1(bir) yıldır ve tarafların mutabakatı ile uzatılmaz ise süre sonunda kendiliğinden fesih olmuş kabul edilir. Taraflardan herhangi birisi istediği zaman daha önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, geri ödeme ve benzeri bir talepte bulunamazlar.
4.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
4 (dört) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.