0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi, GSOFT Yazılım Mühendislik Dan. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmiş web tabanlı bir yazılımdır. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda kullanılmaktadır. Doküman ve iş akış sistemleri açısından ele alındığında her işletmenin ihtiyaçları farklı olabilmektedir. Bu nedenle TRUSTEE kolaylıkla uyarlanabilir ve genişletilebilir bir mimariye sahiptir. Müşteri tarafından kullanılacak olan modüller ve özellikler kurulum aşamasında belirlenmekte, lisans seçenekleri işletmelerin büyüklüğüne göre ölçeklendirilmektedir.GSOFT ürünleri büyük ölçüde TRUSTEE sisteminin bir parçası olarak konumlandırılmaktadır. Hedeflenen projelerin doküman yönetimi, iş akış yönetimi, belge yönetimi ve arşivleme kapsamına dahil olmasına dikkat edilmektedir. Son kullanıcılardan gelen istek ve talepler doğrultusunda ürünler sürekli olarak iyileştirilmekte, konu bütünlüğünü gözetilerek yeni kullanım özellikleri ve fonksiyonlar eklenmektedir.

2008 yılından beri çeşitli işletmelere kullanılan TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi yazılımı 2015 yılında başlatılan Teknokent Arge projesi ile tamamen yeniden ele alınmış ve tüm katmanları en son teknolojik gelişmeler gözetilerek geliştirilmiştir.

GSOFT ortamında geliştirilen yazılımlarda “Component Based IU Rendering Framework” altyapısı kullanılmaktadır. Bu altyapı, tamamen GSOFT arge çalışmaları ile oluşturulmuş zengin kütüphaneler içermekte, geliştirilen modüllerin SOLID standartlarında kalite özelliklerine sahip olmasını sağlamaktadır. Veritabanından bağımsız ve web tabanlı olan ürünlerde C#, HTML5, Javascript, SOAP, WebApi2 gibi güncel teknolojiler kullanılmaktadır.

GSOFT, proje bazlı çalışmalardan daha çok paket lisans satışlarına odaklanmaktadır. Bu nedenle tüm müşterilerde aynı versiyon sürecine dahil sürümler yer almakta müşteriye özel versiyonlar üretilmemektedir. Müşteriye özel olarak eklenen tüm bileşenler müşteri ortamındaki veritabanında “çalıştırılabilir kaynak kod şablonu” olarak saklanmaktadır. Bu yaklaşım ile hem müşteriye özel ihtiyaçlar yerinde hızlıca karşılanabilmekte hem de kaynak kodların kalitesini yitirmesi ve süreç içinde oluşabilecek bakım zorlukları engellenmektedir.

GSOFT, 2018 Mart itibari ile özellikle özel sektördeki talepleri uygun maliyetle karşılamak için “Mikro ve Kobi İşletmeler İçin Şablon ve İş Akış Kütüphanesi” projesini başlatmıştır. EBYS/EDYS, Doküman Yönetimi ve İş Akış yönetimi yazılımları genelde yüksek maliyet getiren, farklı çalışma fazlarına ihtiyaç duyan yazılımlarıdır. Özellikle mikro ve küçük işletmelerde şirket/ofis yönetimi açısından ihtiyaç olmasına rağmen tedariki ve devreye alınması çeşitli zorluklar içerir. Ayrıca bir çok özel işletme devlet mevzuatına bağlı olmaksızın daha serbest ve esnek yöntemler kullanmaya meyillidir.

Bu yeni projedeki amaç, çeşitli sektörlerdeki mikro ve kobi işletmelere yönelik olarak, bir çok elektronik form ve iş akış paketini TRUSTEE API’sini kullanarak geliştirmek ve paket bazında lisanslanabilir bir kütüphane oluşturmaktır. Bu sayede işletmeler “sözleşme”, “fatura”, “satınalma”, “toplantı tutanağı”, “irsaliye”, “kalite belgesi”, “başvuru takip”, “yeni kullanıcı talep formu”, “ba-bs formu” vb. yüzlerce süreci hazır olarak seçeneklerden yükleyip minimum entegrasyon eforu ile devreye alabilecektir.

“Paket Geliştirme” kavramı sayesinde sıfırdan analiz, tasarım, yazılım geliştirme, yüksek maliyet vb. başlıkların ortadan kalkması ve EBYS/EDYS sisteminin en küçük mikro işletmelerde bile güçlü özelliklerinden ödün vermeden çalıştırılması mümkün olabilecektir. Bu şekilde tasarlanmış paketlerden oluşturulacak iyi bir kütüphanenin özellikle mikro ve kobi işletmelerde yüksek katma değer oluşturacağı, bir çok maliyeti düşüreceği, aynı zamanda firmaların kurumsallaşmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.