0530 973 41 41
info@trustee.com.tr

TSE13298 daha çok devlet kurumları için geliştirilmiş bir standart olmakla birlikte bir çok özel şirket içinde çeşitli açılarda örnek alınabilecek özelliklere sahiptir. Özel şirketler genelde daha pratik, daha fazla insiyatif devreden ve güvene dayalı çalıştıkları için bu standardın bütün yönleri ile uygulanması beklenmez.