0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
Modül Adı : Kalite Yönetim Sistemi
Modül Kodu : QMS
Bağımlılık : Doküman Yönetim Sistemi kurulumu gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemleri, müşteri odaklı olmayı temel prensip olarak gören işletmelere yönelik hazırlanmış alt-modüller grubunu ifade eder. Sistem içerisindeki diğer modüllerle tam entegre olarak çalışan bu bileşenler, planlı ve sistematik faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırır.

Çeşitli yönetim sistemlerinin tarif ettiği referanslar ve kriterlerin, doküman ve iş akış yönetimi fonksiyonları ile gerçekleştiriliyor olması, bu süreçlerin güçlü ve dinamik bir altyapıyla ele alınması sonucunu doğurmaktadır.

Başlıca Özellikler
 • Kalite Dokümanı Oluşturma
 • Revizyon Yönetimi
 • Doküman Sınıflandırma
 • Görüş Alma, Yayınlama
 • Onay Süreçleri
 • Toplu İşlemler
 • Hiyerarşik Klasör Yapısı
 • Word/Excel/PDF İçerikler
 • Referans Kriterler
 • Anket/Soru Formu
 • Denetçiler
 • Denetim Programları
 • Denetim Planları
 • Bulgu Girişleri
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Müşteri Şikayetleri
 • Olay Yönetimi
Detay
 • Kalite dokümanları hiyerarşik bir klasör yapısı ile yönetilmektedir.
 • Politika belgesi, prosedürler, formlar, talimatlar, raporlar, süreç tanımları vb. sınıflandırmalar yapılabilmektedir.
 • Geçmişe yönelik kayıtların başlangıç sistemine aktarımı mümkündür.
 • Otomatik ve manuel doküman numarası oluşturma modu kullanılabilir.
 • Revizyonların taleplerinin kullanıcı girişi aşamasından itibaren takibi mümkündür. Kalite dokümanlarının yeni revizyonları eskileri korunarak eklenebilir. Son kullanıcılar sadece son yayınlanan revizyonlara ulaşabilirler.
 • Klasör bazlı ve klasörden bağımsız filtreleme, raporlama, tam metin araması yapılabilir.
 • Dokümanlar arası ilgi kurulabilir.
 • Dokümanlar üzerinde birim/rol/kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapılabilir.
 • Hazırlığı yapılan dokümanlar üzerinde görüş alma, inceleme talebi, ortak çalışma yapılabilir.
 • Hazırlanan dokümanlar dijital onay ile veya e-imza ile onaylanabilir.
 • Anket, denetim veya eğitim amaçlı soru formları oluşturulabilir.
 • Soru formlarında çoktan seçmeli, çoklu seçim, veri girişi, detaylı içerik giriş yöntemlerine dayanan sorular hazırlanabilir.
 • Hazırlanan soru formları denetim süreçlerine bağlanabilir ve giriş sonuçları üzerinden hesaplamalar yapılabilir.
 • Kalite referans kriteleri liste olarak takip edilir ve paragraf görünümü ile kaydedilebilir.
 • Denetçiler, yetkinlik konularına göre kayıt altında tutulur ve denetimlerle eşleştirilebilir.
 • Denetim programları, planları ve şablonları oluşturulup, denetim kayıtları sistematik bir hiyerarşi içerisinde takip edilebilir.
 • Denetimler sırasında önceden hazırlanmış soru formları kullanılır veya sorularla ilişkili bulgular kayıt altına alınır. Sorulardan bağımsız olarak ta bulgu girişi yapılabilmesi mümkündür.
 • Girilen bulgularla ilgili aksiyon, iş akışı, düzeltme ve düzeltici faaliyetler başlatılabilir.
 • Düzeltici faaliyetler süreç yönetimi entegrasyonu ile takip edilebilir ve sonuçlanmaları izlenebilir.
 • Olay yönetimi ile tüm bildirimler kayıt altına alınır. Müşteri şikayetleri, sorunlar, talepler sınıflandırılarak yönetilir.
 • Doküman ve iş akış yönetimi entegrasyonları ile tüm kalite yönetim fonksiyonlarının canlı süreçlerle koşturulması sağlanır.
 • Her adımda otomatik form oluşturma, PDF olarak formatlama, onaya sunma, iş akış başlatma, aktivite yönetimi, görev atama, takvim entegrasyonu vb. kolaylaştırıcı özellikler kullanılabilir.