0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
Belgelere kolaylıkla ulaşamama, dağınık arşiv yapısı, kaybolan önemli belgeler, tekrarlanan işler, kurumsallaşamama ve kötü imaj, e-devlet ile uyumsuzluk… Bu ifadeler firmanızda belge yönetimi konusunda sorunlar yaşandığının işareti olabilir! Karar verebilmenizi kolaylaştırmak için sektörel kullanım örneklerini sizin için listeledik.
Eğer aşağıdaki 10 başlıktan herhangi birisi size tanıdık geliyorsa, TRUSTEE ile tanışmanızın zamanı gelmiş demektir…


1) Belge Arşivleme: Aşağıdaki örnek evrak tiplerine göre belge ve dosyalarınızı arşivleyip hızlı erişim, sınıflandırma, yedekleme vb. birçok özelliği kullanabilirsiniz.

 • Şirket Kuruluş Belgeleri
 • Mevzuat Belgesi
 • Muhasebe ve Finans Belgesi
 • Fatura & İrsaliye
 • Sözleşme
 • Personel Sicil Dosyası
 • Masraf Bildirim Formu
 • Yıllık İzin Formu
 • İthalat-İhracat Beyannamesi
 • Sigorta Poliçesi
 • Hakediş Raporu
 • İhale Dosyası
 • Hasta Arşivi
 • Hasar Dosyası
 • Proje Formu
 • Toplantı Tutanağı
 • Sirkü & Duyuru Formu
 • Talep, Şikayet Formu
 • Dava Dosyası, Hukuki Belge
 • Vekaletname
 • Teftiş, İnceleme, Denetim Raporu
 • Bilgi İşlem (IT) İş Formu
 • Ekspertiz Raporu
 • Eğitim Formu
 • Bakım-Onarım Formu
 • Taşıt Kullanım Formu
 • Kalite Belgesi Yayınlama & Revizyonlar

Hemen İzle


2) Dosya Paylaşımı: Bilgisayarlarınızda ya da dosya sunucusunda sakladığınız tüm dosyaları arşivleyebilir ve web tabanlı ortamda ortak veya yetkilendirilmiş paylaşıma sunabilirsiniz.

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OpenOffice/StarOffice (Odt)
 • Visio
 • Resim/Fotoğraf (Tif, Png, Jpeg…)
 • Harita
 • Ses & Video Dosyası (Mp3, Wav, Aac, Mp4…)
 • AutoCad Çizimi
 • Veri Dosyası (Csv, Txt, Ini, Html)
 • Sıkıştırma Dosyası (Zip, Rar, 7z…)

Hemen İzle


3) e-Posta & Faks Arşivi: Kurumsal olarak kullandığınız e-Posta adreslerinizdeki tüm e-postaları veya faks belgelerini arşivleyebilirsiniz.

 • Otomatik Yükleme ve Yedekleme (IMAP, POP3)
 • Alan Bazlı Arama Arşivi (Kaynak, Hedef, Konu, İçerik…)

Hemen İzle


4) Kendi Arşivinizde Sörf: Hiçbir bilgi girmeseniz de sadece dosya ve belgeleri arşivleyerek içerisinde geçen kelimelere göre arama yapabilirsiniz. Böylece internette sörf yapar gibi şirket içi sörf yapma imkanına kavuşursunuz.

 • Kelime & Bileşik İfade Arama
 • Optik Karakter Tanıma ve Kelime Ayrıştırma
 • Word, Excel, Text Bazlı Kelime Ayrıştırma

Hemen İzle


5) Doküman Yönetimi & İş Akışı: Birçok dinamik iş sürecini çalışır durumda devreye alabilirsiniz.

 • Sözleşme Hazırlık Süreci
 • Teklif Formu Hazırlama ve Takip Süreci
 • Fatura Onay Süreci
 • Satınalma Süreci
 • Toplantı & Katılımcı Yönetimi
 • Görev Yönetimi
 • Dava Takip Süreci
 • Personel Performans Takibi

Hemen İzle


6) Uyarı Sistemi & Durum Raporları

 • Sözleşme Son Tarih (Miat) Kontrolü
 • Evrak Cevap Yazısı (Miat) Kontrolü
 • Toplantı Duyurusu
 • Teslim Alınmayan Evrak
 • Onay Bekleyen Doküman
 • Yaklaşan & Geciken İşlem

Hemen İzle


7) Gelen-Giden Evrak Takibi: Evrak yönetiminin tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

 • İç ve Dış Evrak Kaydı
 • Gelen/Giden Evrak Kaydı
 • Teslim, Havale, İade
 • Kargo, Posta, Faks Kaydı
 • Evrak Sorumlu Takibi
 • KEP Entegrasyonu

Hemen İzle


8) Fiziksel Arşiv Yönetimi: Kurum arşivinizi fiziksel görünüme uygun olarak modelleyip yönetebilirsiniz.

 • Dolap-Raf-Koli Adresleme
 • Birimden Arşive Teslim
 • Ödünç & İade işlemleri
 • Tasfiye İşlemleri

Hemen İzle


9) Sektörel Uygulama Örnekleri: Sektörel bazda yayınlanan iş akışı ve şablon kütüphanelerinden faydalanabilirsiniz.

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Arşiv Yönetimi
 • e-Mutabakat (Ba-Bs Formu)
 • Teşvik/Belge/Ruhsat Başvuru Takibi

Hemen İzle


10) Entegrasyon: ERP, MRP, CRM vb. sistemlerinizle web servis tabanlı entegrasyon ve yazılım geliştiricilerinize yönelik açık mimariyi kullanabilirsiniz.

 • SAP, Oracle ERP, Logo vb. Sistemlerle Entegrasyon
 • Muhasebe, Personel, Üretim vb. Modüllerler Entegrasyon
 • ERP Ekranından Arşivleme Entegrasyonu
 • OCR Bazlı Arşiv Arama Entegrasyonu

Hemen İzle