0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
Modül Adı : Resmi Yazışma Modülü
Modül Kodu : CR
Bağımlılık : Doküman Yönetim Sistemi ve Evrak Takip Sistemi kurulumları zorunludur. e-İmza & KEP opsiyoneldir.

Resmi yazışma modülü ile TSE13298 standardında resmi yazışma yapmak, işletme dışına çıkacak tüm yazıları belirli bir kurumsal formatta oluşturmak ve otomatik olarak giden evrak defterine kaydetmek mümkündür.
Bu modülün kullanımı ile firma ileri düzeyde bir kurumsallık kazanır. Çeşitli evrak tipleri (resmi yazı, teklif, genelge, tutanak, iç sirkü vb.) şablon olarak tasarlanabilir ve elektronik imza ile resmi belge statüsü oluşturulur. Belgeye ait tüm üstveriler kolaylıklar girilebilir. Girilen üstveriler, otomatik formatlanan PDF yazısı, ekler, dağıtım, onaycılar vb. bilgilerden e-Yazışma paketi oluşturulur. e-Yazışma paketi tüm resmi ve tüzel kurumlar tarafından açılabilecek standart bir formattadır. KEP ile gönderilmesi ile evrak gönderim süreci tamamlanmış olur. Dosyalama ve evrak kayıt işlemleri arka planda otomatik olarak yapılır.
Başlıca Özellikler
 • Antetli Sayfa Tasarımı
 • PDF Formatlama
 • Adres, Ek, İlgi Referansları
 • e-İmza ile Onay
 • e-İmza Doğrulama
 • e-Yazışma Paketi
 • e-Devlet Uyumu
 • İzin-Vekâlet İşlemleri
 • Yetki Devri
 • Sayı Rezervasyonu
Detay
 • Resmi Yazışma sistemi evrak takip sistemi ile entegre çalışmaktadır.
 • Birden fazla yazışma türünü (İç yazışma, Olur, Genelge/Duyuru vs…) destekleyecek yapıdadır.
 • Resmi Yazılar girilen form bilgilerine göre program tarafından otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Bu form bilgileri dosya kodu, hazırlayan birim, evrak sayısı, onay listesi, konu, ekler vb. bilgilerden oluşmaktadır.
 • Resmi Yazışmalar için evrak sayı rezervasyonu yapılabilmektedir.
 • Rezervasyon işlemleri iptal edilebilmekte, evrak servisi birimi tarafından yönetilebilmekte, gerekirse rezervasyon özelliği engellenebilmektedir.
 • Gelen bir evrak seçilerek giden yazı hazırlanabilmektedir. Gelen evraktaki geldiği yer, ilgi vb… bilgiler giden evrak formunda otomatik olarak kullanılabilmektedir.
 • Yazı gövde metni için Ofis lisansına ihtiyaç yoktur, web tabanlı editör ile zengin metin biçimindeki yazılar girilebilir.