0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
TRUSTEE Nedir?
Araştırmalara göre iş ortamında kullanılan bilgilerin bir çoğu yapısal olmayan –resmi yazı, faks, iş amaçlı e-posta, harita, resim- gibi verilerden çıkarılır. Bu tip dosya içeriklerinin etkin ve detaylı bir biçimde yönetimi ERP/MRP/CRM gibi kurumsal uygulamaların kapsamı dışında kalır. TRUSTEE bu yapısal olmayan verileri yönetmeye ve günlük çalışmalarınızı kolaylaştırmaya odaklanmış bir “Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemidir”. Uyum içerisinde tam entegre çalışan modüller firmanın büyüklüğüne göre opsiyonel olarak seçilip bir arada kullanılabilir.
 • Doküman Yönetim Sistemi
 • İş Akış Yönetim Sistemi
 • Evrak Takip Sistemi
 • Toplu Tarama ve Görüntü İşleme
 • Resmi Yazışma
 • e-İmza & Kep & Mobil İmza
 • Fiziksel Arşiv Yönetimi


Sorun Nerede?
Yapısal olmayan belgeler ve kolaylıkla kayıt altına alınamayan içerikler yönetimi oldukça zor bir iş yükü ortaya çıkarmaktadır. Bu da zaman içerisinde işletmelerde hepimize tanıdık gelen şu tip sorunlara neden olmaktadır;
 • Belgelerin aslına -ıslak imzalı suretlerine- kolaylıkla ulaşamama,
 • Belgeler ile bilgisayar kayıtları arasında doğru bağlantı kuramama,
 • Yanlış dosyalama, dağınık arşiv yapısı,
 • Hukuken saklanması gereken ancak kaybolan önemli belgeler,
 • İmha süresi geldiği halde ayıklanamayan ve yığılan dosyalar,
 • Evrak aramakla geçen saatler,
 • Birimlerde gereksiz kopyalama, yazdırma ve çoğaltmalar,
 • Teklif, sipariş, sözleşme, resmi yazı oluşturma sırasında yaşanan zorluklar ve gereksiz tekrarlanan işler,
 • Yazışmalarda şirket standardı oluşturamama, kurumsallaşamama ve kötü imaj,
 • Yaygınlaşan e-Devlet uygulamaları ile uyumsuzluk,


Sorunun Maliyeti..!
Belge yönetimine önem verilmemesi veya yanlış bir şekilde ele alınması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar işletme maliyetlerini doğrudan etkileyecek, aynı zamanda parasal olarak ölçülemeyen zaman kayıplarına ve verimsizliklere yol açacaktır.
 • Saklanması gereken önemli belgelerin yangın, su basması ve kaybolma riskini hiçbir sigorta şirketi karşılayamaz.
 • Evrak aramakla geçen zaman tamamen gerçek faaliyetin dışındadır ve bir kayıptır.
 • Dağınıklık, sürekliliği olan gizli bir maliyet getirir. Paylaşımı, takibi ve yönetimi zorlaştırır.
 • Günlük işlemler sırasında doğru belgelere anında ulaşamamak verimsizliğe ve hatalara neden olur.
 • İşletmeye ait belgelerdeki standart dışı görünümler imaj kaybına yol açar.


TRUSTEE Sorunu Nasıl Çözüyor?
TRUSTEE her türlü kaynaktan veri alabilir. Doğru tanımlanmış süreç tarasarımları bu veri ve içerikleri dosyalar, ilişkilendirir ve arşivler. Periyodik ve anlık raporlar sistem tarafından otomatik olarak üretilir.


Entegrasyon
TRUSTEE modülleri birbirleri ile tam uyumlu olduğu gibi aynı zamanda dış bileşenlerle de entegre bir biçimde çalışabilir.


Hangi Sektörler?
Belgelerin kullanımı her iş sahasında kaçınılmazdır. Bu nedenle TRUSTEE sektörden bağımsızdır. Üretim, Sağlık, Ticaret, Sigortacılık, Ulaşım, Hukuk, Liman İşletmeciliği, Yazılım, Müşavirlik, Turizm, Eğitim …


Ölçeklendirme
TRUSTEE’nin kolaylık ve yüksek performans sağlamasının yanında en önemli özelliklerinden birisi, çok büyük ölçekli paralel sunucu (cluster) sistemlerinde çalışabildiği gibi, optimum fiyatlandırma seçenekleri ile küçük bir dizüstü bilgisayarda da kullanılabilmesidir. Kurumsal, orta ve küçük (enterprise, standard, small editions) paketleri ile TRUSTEE, firmanıza kurumsal nitelik kazandırmak için size düşünebileceğiniz en hızlı başlangıç modelini sunmaktadır. Bu model TRUSTEE lisansına sahip olmanız durumunda sahip olacağınız Temel özellikler ve Seçmeli olarak tercih edebileceğiniz özelliklerden oluşmaktadır.


Neler Yapabilirim?
 • Fatura
 • Teklif
 • Sözleşme
 • Makbuz
 • Çek
 • Senet
 • Sicil
 • Resmi Belge
 • Kalite Formu
 • Harita
 • Proje
 • Fotoğraf
 • Çizim
 • Poliçe
 • Dava Dosyası
 • Ofis Belgesi
 • Fatura Onay Süreci
 • Satınalma Süreci
 • Dava Takip
 • Başvuru Takip
 • Satış Öncesi
 • Satış Sonrası
 • Yardım Masası
 • İş Emri


Ekran Görünümleri