0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
Versiyon Tarih İçerik Tip Sınıf
1.890.26550 18.05.2019 Karma doküman yapısındaki klasörler için tümleşik şablon özelliği eklendi. Feature TemplateMerge
1.880.26673 17.05.2019 SAP entegrasyonu object-type işlemleri için kolay kullanılabilir TypeSafe DTO özelliği eklendi. Feature Dms.Wcf
TypeSafeDatValDTO
1.869.26248 04.05.2019 PDF.js 2.0 yeni versiyon geçisi sağlandı. Feature Pdfjs.2.0.943
1.868.26074 10.06.2019 Dinamik formlatlama ögeleri tanımlama eklendi. Feature ReplacementSvc
1.851.25774″ 25.04.2019 Dinamik alan görünümü tanımlama özelliği eklendi. Feature TbvField
TbvFieldSvc
1.847.25623 22.04.2019 CRM ürün fiyatları, indirim oranları, para birimleri, döviz işlemleri, KDV işlemleri eklendi. Feature ProductPrice
VatRate
Currency
1.826.25157 13.04.2019 CRM modülü eklendi. Müşteri hesapları, fırsat takibi, telefon, toplantı, e-posta aktiviteleri, teklif ve sözleşme formları, CRM süreç takibi
ile ilgli varlık tanımları eklendi.
Feature CrmAccount
CrmProduct
CrmLead
CrmActivity
1.767.23557 07.03.2019 Ürün ailesi ve paket ürünler ile ilgili varlık tanımları eklendi. Feature ProductLevel
ProductAssociation
1.766.23470 04.03.2019 İsimlendirme standardına göre toplu kullanıcı ekleme geliştirildi. Feature AppUserSvc
1.763.23427 28.02.2019 Content-checksum yöntemi ile içerik karşılaştırma ve tekillik kontrolü eklendi. Feature ContentSvc
1.756.23216 22.02.2019 Desen tanımı özelliği geliştirildi. PDF vb. belgeler üzerinde alan ve pozisyon bazlı otomatik indeksleme eklendi. Feature PatternList
PatternListSvc
DocPerception
1.754.23149 21.02.2019 Takvim üzerinde sürükle-bırak özelliği aktifleştirildi. Feature Calendar
1.753.22995 15.02.2019 KEP delil inceleme özelliği genişletildi. Feature TurkKep
RemEvidence
1.750.22909 13.02.2019 Genel amaçlı ERP entegrasyonları için doküman alanı veri tipi ve listeleme özelliği eklendi. Feature ValueList
DataType
DataDef
1.750.22773 11.02.2019 Takvim ilgili atama ve hafta görünümü özelliği genişletildi. Feature Calendar
Author-Owner
1.748.22725 10.02.2019 PDF tabanlı doküman algılama ile ilgili altyapı başlangıcı geliştirildi. Feature DocPerception
1.747.22575 06.02.2019 Eklentiler bölümü, kalite modülü test & anket varlık tanımları, ürün tanımları başlangıcı eklendi. Feature Addon
TestDefinition
Product
1.739.22334 05.02.2019 Sorgu ekranları filtre özelliği genişletildi (kapsamlı güncelleme). Feature DetailedFilter
QueryBase
1.738.22147 02.02.2019 Font Awesoem 5.7.1 Pro geçişi sağlandı. Feature Providers-Font-awesome-5.7.1
1.738.22119 31.01.2019 Dağıtılan evraklarda teslim almayan muhatapların durum raporuna yansıması için istatistiksel hesaplama eklendi. Feature StatNewDeliveredTrack
1.735.22094 28.01.2019 Json metin tabanlı doküman metadata raporlama özelliği eklendi. Feature DocumentDataTransfer
1.735.22084 28.01.2019 Kilitli dokümanların manuel ve otomatik açılması ile ilgili özellikler genişletildi. Feature LockDocument
TemporaryLocker
1.735.21980 24.01.2019 Birden fazla SMTP ile çalışabilme özelliği eklendi. Feature MailServerSvc
Mail
1.735.21918 20.01.2019 HTML5 bileşen oluşumunda Regular Expressin (replaceAllWithRegExp) hatası düzeltildi. BugFix CloneRendering
1.735.21885 20.01.2019 Doküman tanım alanlarına radio-button veri tipi eklendi. Feature RadioButton
DataDef
DataType
1.734.21796 16.01.2019 Takvim üzerinde otomatik son tarih gösterimi için şablon alanlarına yeni özellikler eklendi. Feature Deadline
Calendar
1.734.21793 16.01.2019 Mesaj alma kurallarına birden fazla e-posta sunucusunu dinleme özelliği eklendi. Feature LoadMap
LoadSource
1.734.21792 16.01.2019 Masaüstü dosya gönderim kutusu özelliği eklendi. Feature SendBox
1.733.21763 14.01.2019 Toplu tarama ve indeksleme aracına client-side arama özelliği eklendi. Feature QJobList
1.732.21725 09.01.2019 Versiyonlar arasında değişiklikleri izleme özelliği eklendi. Feature TextDifferenceDialog
1.732.21725 09.01.2019 Versiyonlar arasında değişiklikleri izleme özelliği eklendi. Feature TextDifferenceDialog
1.723.21128 12.12.2018 Toplu rol atama işleminde kritik hata giderildi. Feature BatchRoleAssignment
1.718.20957 25.11.2018 Durum reporunda gelen ve giden evrak uyarıları ayrıştırıldı. Feature StatNewIncomingTrack
StatNewOutgoingTrack
1.713.20746 29.10.2018 Chart.js grafik raporlama entegrasyonu eklendi. Feature Chart
SystemMonitor
1.712.20589 24.10.2018 Yeni eklenen kurumlarda tip seçimi hatası düzeltildi. BugFix OrganizationEdit
1.712.20588 24.10.2018 Takvim ekranına kopyala, yapıştır, tümünü kapat özellikleri eklendi. Feature Calendar
1.708.20364 05.10.2018 Shell entegrasyonu düzenlendi. İşletim sisteminden shell menüsü ile klasör ve dosya seçerek ekleme ve versiyon oluşturma yeniden düzenlendi. Feature ShellTransfer
Dms.Tray
1.700.20276 25.09.2018 Toplu tarama ve görüntü işleme programında her satır kaydında anlık doğrulama metodu çağrısı eklendi. Feature ScanBatch
ValidateMethod
1.700.20254 24.09.2018 Mobil dosya gönderimine renkli, gri tonlama, siyah-beyaz seçenekleri eklendi. Resim boyutu küçültme ve görüntü kalitesi ayarları için yeni tarama ayarı eklendi. Mobil fotoğraf sıralama ve silme eklendi. Feature MobileFileUpload
Fabric.js
Exif.js
Touch-Punch.js
1.698.19801 21.09.2018 Aktör filtresi için 8 ve 9 numaralı güvenlik seviyeleri eklendi. Feature ActorSvc
ApplyProfileFilter
1.698.19716 19.09.2018 KEP için EYP dışında standart eklenti tipi yükleme özelliği eklendi. Feature RemHandler
1.698.19707 18.09.2018 Kullanıcı Evrak Yetkileri Raporu eklendi. Feature PersonRelationTrackReport
1.697.19702 16.09.2018 e-İmza ile onaylamada -İmza- tipi onay için dijital onay seçeneği kaldırıldı.
Şablon değiştirme özelliği aktifleştirildi.
Feature ApprovalWriter
VariableTemplate
1.696.19695 14.09.2018 Veritabanı performans iyileştirmede tablo/indeks filtresi eklendi. Feature TuneDb
TuneDbOnline
1.696.19688 14.09.2018 Scripting Gv() değer okuma hatası düzeltildi. BugFix DmsApi
1.695.19679 13.09.2018 KEP tarih aralığı filtresi eklendi. Feature RemHandler
1.694.19674 12.09.2018 Tekil (exclusive) zamanlanmış görevler özelliği eklendi. Feature Scheduler
1.694.19659 10.09.2018 Çoklu şablon alan tanımı silme özelliği eklendi. Feature DataDefSvc
1.694.19656 10.09.2018 Tarama PDF ile e-imzalı yazışma paketi özelliği aktifleştirildi. Feature Correspondence
1.690.19634 09.09.2018 Resmi yazışma ve genel amaçlı formatlama özelliği düzenlendi. Feature Correspondence
1.685.19541 31.08.2018 Veritabanı performans iyileştirme (Lock) hatası düzeltildi. BugFix GarbageCleaner
TuneDatabase
1.685.19534 28.08.2018 Üstveri bazında filtreleme hatası düzeltildi. BugFix QueryByDataDefHandler
1.685.19534 28.08.2018 Toplu tarama ve indeksleme iş listesine klasör adı sütunu eklendi. Feature ScanBatch
1.685.19525 26.08.2018 IE ve Edge için window.opener hatası düzeltildi. BugFix MainBody
UrlLogin
1.685.19469 25.08.2018 Doküman okumada içerik orijinal verisi performans iyileştirme amacıyla kaldırıldı. Feature DataValDTO
ContentData
1.685.19450 20.08.2018 Zamanlanmış görevlerde çakışmaları önleyen tekil çalışma özelliği eklendi. Feature ExclusiveExecution
1.682.19418 19.08.2018 Sistem tanımına “Kullanıcı Girişi Açık” özelliği eklendi ve “Sistem Açık” özelliğinden ayrıldı. Feature DbInfo
1.680.19401 16.08.2018 Scripting namespace’deki “Gx” değer alma metodu düzeltildi. BugFix FieldValueHandler
1.680.19399 15.08.2018 Metot seviyesi güvenlik katmanına “metot adı ile kısıtlama” özelliği eklendi. Feature AllowedMethodList
1.679.19380 14.08.2018 İş akışlarına aktivite mail raporu gönderimi eklendi. Feature GetActivityMail
1.679.19376 13.08.2018 Html editor içerisinde Content tablosu ile entegre resim ve dosya linki gösterimi özelliği eklendi. Feature DisplayContentDataHtml
1.679.19359 12.08.2018 Html tipi raporların Excel donüşümündeki hatalar düzeltildi. BugFix ReportElement
ExcelHandler
1.679.19355 08.08.2018 Masaüstü ekran alıntısı aracındaki OCR hatası düzeltildi. BugFix MouseRectangle
1.679.19351 08.08.2018 Dosya planı ile toplu tarama ve indeksleme aracı uyumu geliştirildi. Grid alanları şablon tanımına taşındı. Feature ScanBatchGridRef
1.675.19280 04.08.2018 Fiziksel arşivlemede kutu/koli takibi eklendi. Feature FolderHierarchyType
1.674.19245 02.08.2018 İstatistiksel hesaplamalarda thread-safety sorunu düzeltildi. BugFix StatEvalContext
1.674.19195 31.07.2018 Doküman sorgulamada şablon seçiminde otomatik ekran kodu üretimi eklendi Feature BuildTbvDirectComponent
1.672.19160 30.07.2018 Process manifest için doküman alan değeri eklendi
Task management paketi eklendi
Tablo tipi alanların Jquery adresleme hatası düzeltildi
Generic Document Loader üst klasör hatası düzeltildi
Feature ProcessReader
TaskManagementLib
doc-layout
GenericDocumentLoader
1.670.18839 16.07.2018 e-İmza için ESA-ESXLong yeni e-Tuğra API ile düzeltildi.
Ana sayfa mesaj butonu gösterme için parametre eklendi.
Feature SignatureApplet.jar
MainPageSendMessageButton
1.669.18828 13.07.2018 Mobil İmza düzenlendi. Mobil arayüzler için tarih filtresi bileşenleri eklendi. Feature MobileApproval
1.665.18492 20.06.2018 Metot seviyesi güvenlik sistemi aktifleştirildi. Feature MethodLevelAuthorization
1.665.18490 19.06.2018 Nesne ayıklama ağacında çift kayıt getirme düzeltildi. BugFix EntityExplorerTree
1.665.18461 19.06.2018 Kullanıcı tanımı ekranında “Id” görüntüleme hatası düzeltildi. BugFix AppUserEdit
1.657.x 05.06.2018 Kullanıcı şifre politikası için yeni seviyeler eklendi. Feature LoginMinPasswordStrength
1.656.x 01.06.2018 e-Mutabakat tekli bileşen modu eklendi. Feature SingleComponentMode
1.652.x 25.05.2018 Zincirleme vekalet kontrolü eklendi. Feature WorkingCheckLevel
1.625.x 25.12.2017 İstatistiksel hesaplamalar düzenlendi. BugFix StatusReport
1.507.x 01.11.2017 Major veritabanı log düzenlemesi. Feature DbLog
1.506.x Öncesi 15.10.2017 [Önceki Toplu Paketler Özetlendi]