0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
Sektörel Paket Nedir?

TRUSTEE Doküman ve İş Akış Yönetimi, tüm işletme ve kurumsal yapıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mimariye sahiptir. Şablon ve iş akış tasarımı genel amaçlıdır ve gerekli analizler tamamlandıktan sonra süreçler kolaylıkla modellenebilir.

Sektörel paketlerin amacı, firmaların süreç tasarım maliyetlerini minimuma indirmek amacıyla belirli sahalara yönelik çalışmaları önceden yapıp kullanıma hazır bileşenler haline getirmektir. Bu paketlerin sayısı ve niteliği yapılan piyasa araştırmaları ve ihtiyaç analizlerine göre şekillenmektedir.

Şu anda aktif durumda olan sektörel paket projeleri aşağıda listelenmiştir:

P1Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası Paketi
YYS belgesi almak için gerekli olan fiziksel arşiv yönetimi, ödünç-iade sistemi, ERP entegrasyonu vb. bileşenleri içerir.

P2e-Mutabakat (Ba-Bs Formu)
VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliği gereğince mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Ba) ve mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formları (Bs) için firmalar arasında online bir mutabakat sistemi sunar.

P3Görev Yönetimi
Bir işletmedeki personelin üzerindeki işlerin tanımlanması ve takip edilmesi, işlerin durumu, geciken ve yaklaşan kritik zamanlar, yöneticiler tarafından süreçlerin izlenmesi ve raporlanabilmesini sağlayan aktivite tabanlı bir pakettir.

P4Başvuru Takip
Kurumlara yapılan teşvik, ruhsat ve izin başvuruları için, ön hazırlık, sözleşme, form hazırlığı, başvuru, iş takibi, neticelendirme, yenilenme takibi gibi süreçleri yönetir.

P5KOBİ Dosya Planı
Küçük ve orta büyüklükteki firmalar için hazırlanmış bir dosya planı üzerinden şirketlere ait mali, idari, personel, hukuki, tutanak vb. belgeleri hiyerarşik olarak arşivler.

P6Ekspertiz Dijital Arşivi
Eksperlerin kendi özel hasar arşivini en optimum maliyetle oluşturup yönetebilmelerini, sigorta şirketi, avukat vb. taraflara kolaylıkla bilgi ve dosya paylaşımı sunabilmelerini sağlar.

P7Sigorta Acentesi Arşivi
Sektör analizleri devam ediyor…

P8Yapı Malzemeleri Arşivi
Sektör analizi devam ediyor…