0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLABİLİR?

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.KOLAYLIKLAR NELERDİR?
Talebe ve ek şartlara bağlı olmaksızın bütün YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar
 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
 • Daha az ve öncelikli olarak belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulma
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme
 • Kısmi teminat uygulamasından faydalanabilme
 • Yeşil hattan (taşıt üstü dâhil) yararlanabilme
 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın taşıt üstü işlemden yararlanabilme
Talebe ve ek şartlara bağlı olarak YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar
 • İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilme
 • İzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme
 • İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ithalat yapabilme
 • Götürü teminat uygulamasından faydalanabilme
 • ATR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme
 • Fatura Beyanı ve EUR- MED Fatura Beyanı düzenleyebilme

YYS Sürecinde Arşivleme ile ilgili ne isteniyor ?
 • Bir arşiv görevlisinin olması
 • Fiziksel arşivi yönetmesi
 • Yazılım üzerinden yönetmesi
 • Arşiv güvenliğinin sağlanması (Kapı güvenliği, Giriş çıkış güvenliği, Yangın uyarı sistemi)
 • Arşivin kullanım kolaylığı olması
Arşiv Yazılımından Beklenenler
 • ERP ile entegrasyon veya uyum
 • Arşive evrak gönderme
 • ERP kayıtları üzerinden evrak gönderme talebi oluşturma (İthalat dosyasını gönderirken SAS numarası üzerinden talep oluşturma)
 • Arşivde kronoloji oluşturma
 • Arşivden ödünç alma
 • Adresleme
 • Emanetteki dokümanı takip etme
 • İmha takvimi tutma
 • Erişim yetkileri düzenleme

TRUSTEE İleri Düzey Arşivleme Paketi YYS belgesi alabilmeniz için gerekli olan tüm özellikleri sağlar.