0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
GSOFT Yazılım Mühendislik Dan. Tic. Ltd. Şti. gerçekleştirmiş olduğu projelerde kendisine ait olan veya müşterileri ile imzalamış olduğu gizlilik sözleşmeleri kapsamında herhangi bir şekilde vakıf olduğu müşterilere ait gizli bilgileri,

  • Azami derecede koruma,
  • Bu bilgileri başka taraflarla paylaşmama,
  • Gizlilik hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli altyapıyı oluşturma,
  • Personelini, çözüm ortaklarını ve danışmanlarını bu hususlarda bilgilendirme ve gizlilik sözleşmeleri taahhütlerini onlara da yansıtma konularını benimser.
Belge Yönetimi ve Arşivleme gibi çalışma sahaları, müşteri ortamlarında üretilen bilgi ve belgelerin gizli tutulması hususunda diğer sektör ve sahalarına göre daha fazla önem ve ilgi gerektirmektedir. GSOFT Yazılım Mühendislik Dan. Tic. Ltd. Şti. bu sorumluluğun farkındadır ve projelerde görev ve aksiyon alan tüm tarafları, kullanılan yazılımsal ve donanımsal sistemlerin riskleri konusunda şartların elverdiği en üst seviyede uyarmayı ve bilgilendirmeyi ilke olarak benimser.