0530 973 41 41
info@trustee.com.tr
GSOFT web tabanlı ürün geliştirme konusunda gelişmiş bir altyapı (infrastructure) setine sahiptir. SOLID prensiplerine azami ölçüde bağlı kalarak geliştirilmiş ürünler oldukça esnek, bakımı kolay, yeniden kullanılabilir ve genişletilebilir mimari özellikleri taşımaktadır.GSOFT yazılımlarını “Component Based IU Rendering Framework” adını verdiği ve tamamen yerli kaynaklar kullanarak ürettiği bir uygulama geliştirme platformu üzerine inşa etmektedir. Kendi içinde bir HTML5 tag seti olan sistemde arayüz tasarımı çok kolay bir biçimde ve en alt seviye müdahalelere izin verecek şekilde yapılabilmektedir. Veritabanı sorgu ve işlemleri ise OR-Mapping katmanı ile yüksek performans ile gerçekleştirilmektedir.
TRUSTEE ürününde kullanılan teknoloji ve bileşenlerin önde gelenleri şu şekilde sıralanabilir;
 • .NET Web Api 2
 • HTML5
 • Javascript ECMA 5,6,7,8
 • WCF, SOAP
 • Oracle Managed Data Access
 • Sql Server
 • Html Agility Pack
 • GemBox.Document
 • GemBox.Spreadsheet
 • GemBox.EMail
 • Vintasoft.Twain
 • Vintasoft.Barcode
 • Etugra e-İmza API
 • PttKep API
 • TurkKep API
 • Turkcell API
 • Tubitak API
 • ItextSharp
 • Ghostscript
 • Tesseract OCR
 • Mime Kit Lite
 • NewtonSoft
 • WebCamLib
 • SevenZipSharp
Yazılım Geliştirme Süreci

TRUSTEE ürün setine dahil olan yazılımların geliştirilmesinde hem konuyla ilgili mevzuat ve standartlar hem de gerçek müşteri ortamlarında belirlenen ihtiyaçlar sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Yazılımların geliştirilmesinde analiz aşamasının ilk temel kaynağı TSE13298 dokümanıdır. Ancak TRUSTEE sadece bir belge yönetim sistemi olmayıp aynı zamanda elektronik doküman yönetimi ve bütünleşik iş akış yönetimi olarak tasarlandığından TSE dokümanı bu noktada tüm ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu durumda iş akış yönetimi konusunda  dünya standardı olan çeşitli makaleler ve araştırmalar incelenmektedir. İncelenen bu denenmiş ve formal hale getirilmiş bilgiler ürünün tasarım kalitesini belirli bir seviyenin üzerinde tutan en önemli faktörlerdendir. Bilindiği gibi doğru ele alınmayan bir talep yönetimi ile geliştirilen yazılımlarda ileriki zamanlardaki bakım ve güncelleme süreçlerinde ciddi tasarım sorunları yaşanmaktadır. Bu açıdan TRUSTEE tasarımı, ileri düzeyde bir sağlamlık testinden birçok projede başarıyla geçmiş ve kendisini kanıtlamıştır. İhtiyacın belirlenmesinde son olarak müşteri tarafından talep edilen özellikler ele alınmakta ve yazılım geliştirmeye esas olacak analiz bilgilerini oluşturmaktadır.

Analiz-tasarım ve geliştirme döngüsünde kısmen “Agile” kısmen klasik “Spiral” model kullanılmaktadır. Eğer geliştirilecek olan bileşen mevzuattan çok fazla etkilenen ve ciddi işleyiş farklılıkları doğuracak kararları gerektiriyorsa bazen kapsamlı bir analiz-tasarım raporu ile yapılacak çalışmanın gerekçesi müşterilerin onayına sunulmaktadır.

Geliştirilmesi kararlaştırılan özellik ön tasarımı yapıldıktan sonra hızlıca kodlama-test süreçlerine dahil olmakta ve tasarım kararları ihtiyaca ve test sonuçlarında göre hızlıca değiştirilebilmektedir. Bu noktada TRUSTEE altyapısının sunduğu Console tabanlı test modeli çok ciddi faydalar sağlamaktadır. TRUSTEE geliştirme prensiplerine göre mümkün olduğu sürece tüm özelliklerin öncelikle Console testleri yazılmaktadır. Bu testler hem geliştirme aşamasında kullanılmakta hem de hiçbir zaman kullanımdan kaldırılmadığından tüm çıkan yeni versiyonların ön doğrulaması olarak sürekli çalıştırılmaktadır.

Geliştirilen yeni özelliklerin fonksiyonel ve performans testleri GSOFT bünyesinde tamamlandıktan sonra versiyon sunucusu üzerinde yayınlanıp gerçek ortamlarda devreye alınmaktadır.